liga insurance

Առևանգում

Էջը թարմացվել է 21/05/2024 18:50

Ավտո

Ներբեռնվող փաստաթղթեր
ԼՐԱՑՆԵԼ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄ

Քայլ 1

 • Անհապաղ, երբ հայտնի դարձավ ավտոտրանսպորտային միջոցի առևանգման մասին, այդ մասին հայտնել ոստիկանությանը:
 • Դուք պետք է դիմում ներկայացնեք տարածքային ոստիկանական բաժանմունք քրեական գործ հարուցելու խնդրանքով:
 • Եթե մեքենան զինված է հսկման և հայտնաբերման համակարգով, անհապաղ ակտիվացրեք նշված համակարգը և/կամ տեղեկացրեք նշված համակարգը սպասարկող կազմակերպությանը:
 • Անմիջապես զանգահարեք մեզ (012) 88 88 88 շուրջօրյա հեռախոսահամարով:

Քայլ 2

 • Տրանսպորտային միջոցի առևանգման պահից հետո առաջին իսկ հնարավորության դեպքում անհրաժեշտ է լրացնել ԿԱՍԿՈ ապահովագրական հատուցում ստանալու դիմում առցանց՝ դիմումին կցելով փաստաթղթերի հետևյալ ցանկը
 • ՀՀ քաղաքացու անձնագիրը (կամ տեղեկանք այն մասին, որ անձնագիրը քաղաքացու մոտ չէ) կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ (այլ երկրի քաղաքացու անձնագիր, զինվորական գրքույկ, անչափահասների համար` ծննդյան վկայական):
 • ԿԱՍԿՈ պայմանագիր լուսապատճեն (պատճենը կընդունվի, եթե տրանսպորտային միջոցը վարկային գրավի տակ է):
 • Եթե դիմողը չի հանդիսանում սեփականատերը, ապա ֆիզիկական անձանց դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նոտարով հաստատված լիազորագիր, իրավաբանական անձանց դեպքում` ՏՄ սեփականատեր ընկերության գլխավոր տնօրենի ստորագրությամբ և ընկերության կնիքով:
 • Եթե ապահովագրական փոխհատուցումը պետք է ստանա ոչ սեփականատերը, ուրեմն ֆիզիկական անձանց դեպքում աանհրաժեշտ է ներկայացնել նոտարով հաստատված լիազորագիր, իրավաբանական անձանց դեպքում` ՏՄ սեփականատեր ընկերության գլխավոր տնօրենի ստորագրությամբ և ընկերության կնիքով:
 • ՏՄ պետական գրանցման վկայականը (գրանցման վկայական), եթե ՏՄ-ը ձեռք է բերվել վարկով՝ ապա վարկային պայմանագիրը:
 • Առևանգման փաստը հաստատող թերթիկ-տեղեկագիր ոստիկանությունից:
 • Քրեական գործի հարուցման արձանագրության պատճեն:
 • ՏՄ պահուստային բանալիները, ակտիվ և ոչ ակտիվ անվտանգության համակարգերի փաստաթղթերը, ինչպես նաև հակաառևանգման մեխանիկական սարքերի բանալիները:

Ավելի մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար զանգահարեք հայտերի կարգավորման կենտրոն (012) 88 88 88: