company logo

Ընտանիք

Էջը թարմացվել է 21/05/2024 18:50

Ներբեռնվող փաստաթղթեր
ԳՆԵԼ ՕՆԼԱՅՆ

«Ընտանիք» հատուկ ծրագիրը մշակված է ամբողջ ընտանիքը դժբախտ պատահարներից պաշտպանելու համար: Բոլոր անդամները կարող են լինել ապահովագրված մեկ պայմանագրով: Դա ձեռնտու է, քանի որ բոլորի համար մեկ վկայագիր ձևակերպելիս Դուք ավելի քիչ կվճարեք, քան եթե ձեռք բերեք ապահովագրություն ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար առանձին:

Ո՞Վ ԿԱՐՈՂ Է ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԵԼ

Ապահովագրվել կարող է ցանկացած գործունակ ֆիզիկական անձ (18-70 տարեկան) և իր ընտանիքի անդամները (3-70 տարեկան): Ընտանիքի անդամներ են հանդիսանում`

 • կինը (ամուսինը)
 • երեխաները (այդ թվում` որդեգրված)
 • ամուսինների ծնողները, քույրեր, եղբայրներ, ովքեր հիմնական ապահովագրված անձի հետ միասին վարում են ընդհանուր տնտեսություն

Ո՞Վ ՉԻ ԿԱՐՈՂ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԵԼ

 • I, II խմբի հաշմանդամները, «Հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակ ունեցող անձինք
 • կայուն նյարդային կամ հոգեբանական խախտումներով և/կամ հիվանդություններով տառապող անձինք
 • անձինք, ովքեր հաշվառված են նյարդահոգեբանական, նարկոլոգիական և/կամ հակատուբերկուլյոզային դիսպանսերներում
 • ստացիոնար, ամբուլատոր բուժման կամ հետազոտության մեջ գտնվող անձինք (մինչև նրանց լրիվ բուժվելը)
 • ՁԻԱՀ-ով կամ այլ իմունոդեֆիցիտային հիվանդություններով անձինք
 • հետախուզման մեջ գտնվող կամ ազատազրկման դատապարտված անձինք
 • առողջական վիճակից ելնելով` մշտական խնամքի կարիք ունեցող անձինք

Ի՞ՆՉՆ Է ՀԱՄԱՐՎՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՀԱՐ

 • մարմնական վնասվածքներ,
 • I, II խմբի հաշմանդամության, «Հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակի ձեռք բերում
 • մահ

որոնք առաջացել են ստորև նշվածի հետևանքով.

 • դժբախտ պատահարի
 • սխալ բժշկական մանիպուլյացիաների
 • քիմիական նյութերով և կենսաբանական ծագման թույներով (այդ թվում` բոտուլոտոքսինով) հանկարծակի սուր թունավորման
 • շնչահեղձման` շնչուղիներ օտար մարմնի հանկարծակի ընկնելու
 • ջրահեղձման
 • անաֆիլակտիկ շոկի
 • մարմնի գերսառեցման

Ի՞ՆՉ ԱՐԺԵ

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության «ԸՆՏԱՆԻՔ» ծրագրի արժեք սկսում է 3 100 դրամից: