liga insurance

Բոնուս-Մալուս

Էջը թարմացվել է 21/05/2024 18:50

ԱՊՊԱ

Ներբեռնվող փաստաթղթեր
ԱՊՊԱ ՕՆԼԱՅՆ

Բոնուս-Մալուսը համակարգ է, համաձայն որի ԱՊՊԱ պայմանագրով սահմանվող ապահովագրավճարը հաշվարկվում է վարորդի (լիազորված տիրպետողի և/կամ ապահովադրի) ապահովագրական պատմության հիման վրա. Կարգապահ վարորդներին տրամադրվում են զեղչեր, իսկ վթարներ ունեցող վարորդներին՝ հավելավճարներ:

Համակարգը գործում է 2013թ. հունվարի 1-ից:

Բոնուս-Մալուսի
դաս

Գործակից
(տոկոսային արտահայտությամբ)

Դաս 25 300%
Դաս 24 300%
Դաս 23 290%
Դաս 22 270%
Դաս 21 250%
Դաս 20 250%
Դաս 19 230%
Դաս 18 200%
Դաս 17 160%
Դաս 16 150%
Դաս 15 140%
Դաս 14 130%
Դաս 13 125%
Դաս 12 115%
Դաս 11 110%
Դաս 10 100%
Դաս 9 97%
Դաս 8 94%
Դաս 7 91%
Դաս 6 88%
Դաս 5 85%
Դաս 4 82%
Դաս 3 75%
Դաս 2 65%
Դաս 1 50%

Ի՞նչպես է որոշվում Բոնուս-Մալուսի դասը:

Բոնուս-Մալուսի կիրառումը մեկ ՏՄ ունեցող ապահովադիրների համար

  • Առաջին անգամ ապահովագրվելիս Դուք ունենում եք 10րդ դաս (100%):
  • Եթե ապահովադրի ԲՄ դասի վերջին վերահաշվարկի ամսաթվից հետո անցել է 365 օր, որի ընթացքում ապահովադիրը ունեցել է գործող ԱՊՊԱ պայմանագիր և այս ընթացքում առկա չէ ԱՊՊԱ պատահար, որի հետևանքով իր կողմից կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրի շրջանակներում չի տրվել հատուցում երրորդ անձին, ապա նա ստանում է բոնուս՝ 1 դասի չափով։

Օրինակ․
Ենթադրենք՝ Դուք գտնվում եք 10-րդ դասում և 365 օր ունեցել եք գործող ԱՊՊԱ պայմանագիր։ Եթե այդ ընթացքում Ձեր կողմից կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրի շրջանակներում չի տրվել հատուցում երրորդ անձին, ապա Դուք ստանում եք բոնուս 1 դասի չափով, և հայտնվում եք 9-րդ դասում (ապահովագրավճարը նվազում է 3%-ով)։

Այն դեպքում, երբ ապահովադրի կնքած ԱՊՊԱ պայմանագրի շրջանակներում առկա է ԱՊՊԱ պատահար, որի հետևանքով իր կողմից կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրի շրջանակներում տրվել է հատուցում երրորդ անձին, ապա այդպիսի յուրաքանչյուր դեպքի համար ապահովադիրը ստանում է մալուս՝ կախված այդ հատուցման գումարի չափից։

Ուշադրություն
Ապահովադրի կողմից կնքված պայմանագրում նշված ավտոտրանսպորտային միջոցով պատճառված վնասի համար վճարման ենթակա հատուցման գումարի չափից կախված կիրառվում են հետևյալ մալուսային դասերը՝

Հատուցված գումարի չափ (ՀՀ դրամ) Կիրառվող մալուսային դասերը
Մինչև 100,000 3 դասի չափով
100,001-200,000 4 դասի չափով
200,001-500,000 5 դասի չափով
500,001-1,000,000 6 դասի չափով
1,000,001-1,800,000 7 դասի չափով
1,800,001-ից ավելի 8 դասի չափով

Օրինակ 1․
Ենթադրենք՝ Դուք գտնվում եք 7-րդ դասում և Ձեր ԱՊՊԱ պայմանագրի շրջանակներում տեղի է ունեցել 1 պատահար, որի արդյունքում ապահովագրական ընկերությունը, հատուցում է կատարել երրորդ անձին 100,000 ՀՀ դրամ, ապա Դուք ստանում եք մալուս 3 դասի չափով և հայտնվում եք 10-րդ դասում (ապահովագրավճարը ավելանում է 9%-ով)։

Օրինակ 2․
Ենթադրենք՝ Դուք գտնվում եք 10-րդ դասում և Ձեր ԱՊՊԱ պայմանագրի շրջանակներում տեղի է ունեցել 1 պատահար, որի արդյունքում ապահովագրական ընկերությունը, հատուցում է կատարել երրորդ անձին 1,800,001-ից ավել ՀՀ դրամ, ապա Դուք ստանում եք մալուս 8 դասի չափով և հայտնվում եք 18-րդ դասում (ապահովագրավճարը ավելանում է 100%-ով)։


Ուշադրություն
Եթե Դուք ունեք մալուսային դաս և առնվազն 4 տարի անընդմեջ որևէ ապահովագրական պատահար տեղի չի ունեցել, որի արդյունքում Ձեր կամ այն անձի պատճառով, ով վարում էր Ձեր մեքենան/մեքենաները, հատուցում է կատարվել, ապա Ձեր մալուսային դասը զրոյանում է (այսինքն՝ Դուք հայտնվում եք 10-րդ դասում)։

ՀՀ Բոնուս-Մալուս համակարգին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ
Ձեր Բոնուս-Մալուս դասը կարող եք ստուգել այստեղ
Եթե համաձայն չեք Ձեր Բոնուս-Մալուս դասի հետ, կարող եք լրացնել Դիմում այստեղ

Առաջացա՞ն հարցեր: Խնդիր չկա: Ուղղակի զանգահարեք մեզ (012) 88-88-88 հեռախոսահամարով՝ մենք սիրով կպատասխանենք Ձեր բոլոր հարցերին: