liga insurance

ԱՊՊԱ հաշվարկ

Էջը թարմացվել է 21/05/2024 18:50

ԱՊՊԱ

Ներբեռնվող փաստաթղթեր
ԱՊՊԱ ՕՆԼԱՅՆ

2023 թվականի ապրիլի 1-ից ԱՊՊԱ համակարգում ազատականացվում են գները։


Մենք որդեգրել ենք խիստ անհատական և արդար գին սահմանելու քաղաքականություն, մեր հաճախորդներին ենք ներկայացնում ԱՊՊԱ-ի այնպիսի գնագոյացման մոդել, որում հաշվի են առնվում բացառապես տվյալ ապահովադրի, տվյալ մեքենայի և պայմանագրի վերաբերյալ ողջ ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգում կուտակված տվյալները: Ներդրել ենք ԱՄՆ-ում տարիների ընթացքում կիրառված համակարգ, որի հիմքում դրված են արհեստական բանականությունը ու մեքենայական ուսուցումը։
Տարիների ընթացքում կուտակված տվյալները վերլուծվել են կիրառելով արհեստական բանականությունը, արդյունքում ստացվել է վթարի հավանականության վրա ամենաազդեցիկ ցուցանիշների և դրանց համադրության ցանկը։

Մոդելում հաշվի է առնվում 132 ցուցանիշ։ Դրանցից հիմնականն են․

  • Ավտոմեքենային վերաբերող ցուցանիշներ՝ մակնիշը, տիպարը, թափքի տեսակը, շարժիչի հզորությունը, արտադրության տարևթիվ, արտադրության երկիր, գրանցման երկիր, անվտանգության միջազգային ցուցանիշներ, միջազգայնորեն ընդունված կլաս (էկոնոմ, լյուքս և այլն)
  • Ապահովադրին վերաբերող ցուցանիշներ՝ տարիք, քաղաքացիություն, վարորդական պատմություն, պատահարների պատմություն, նախկինում կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրերի տվյալներ և այլն
  • Պայմանագրին վերաբերող ցուցանիշներ՝ տևողություն, սեզոնայնությունը և այլն


Բոլոր նշված և բազմաթիվ այլ ցուցանիշների համադրության վերլուծությունը թույլ է տալիս համակարգին ստանալ անհատական ռիսկի ճշգրիտ գնահատականը՝ տվյալ վարորդի իր մեքենայով ընտրված ժամանակահատվածում։ Մեքենայական ուսուցման տեխնոլոգիայի շնորհիվ ճշգրտությունը ժամանակի ընթացքում ավելի է բարձրանում։

Քանի որ հաշվարկի հիմքում դրված են տեխնոլոգիաներ, մարդու ազդեցությունը հաշվարկի վրա բացակայում է, ինչի արդյունքում մարդկային գործոնի հետ կապված սխալները և անճշտությունները բացառված են։ Յուրաքանչյուր անձ հաշվարկի արդյունքում ստանում է անհատական, ռեալ գնահատական, որը և արտացոլվում է իր ԱՊՊԱ պայմանագրի վերջնական գնի տեսքով։

Հիմնական և բազային ապահովագրավճարներ

Հաշվարկի հիմքում դրված է հիմնական և բազային ԱՊՊԱ ապահովագրավճարներ։ Հիմնական ապահովագրավճարի նվազագույն սահմանաչափը հավասար է առավելագույնին և կազմում է 41,000 դրամ։ Նվազագույն բազային ԱՊՊԱ ապահովագրավճարը կազմել է 5 871 դրամ, իսկ առավելագույնը ՝ 102 500 դրամ։
Ֆիզիկական անձ ապահովադիրների վերաբերյալ տվյալների վերլուծության արդյունքում ստացվել է 25 սքոր, որոնցից յուրաքանչյուրի համար հաշվարկվել է համապատասխան բազային ապահովագրավճար՝ ԲՄ կիրառումից հետո։

ԲԱԶԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐՆԵՐ

Սքոր

(ռիսկային խումբ)

Տարեկան բազային

ապահովագրավճար՝

ԲՄ կիրառումից հետո

(ՀՀ դրամ)

1 22,000
2 26,000
3 29,000
4 33,000
5 36,000
6 40,000
7 43,000
8 46,000
9 50,000
10 53,000
11 57,000
12 60,000
13 63,000
14 67,000
15 70,000
17 74,000
18 77,000
19 80,000
20 84,000
21 87,000
22 91,000
23 123,000
24 162,000
25 212,000
26 337,500

Առցանց կնքվող պայմանագրերի համար Ընկերությունը նախատեսում է 10% ցածր գին։

Կարճաժամկետ՝ 1 տարուց պակաս ժամկետով կնքվող, ԱՊՊԱ պայմանագրերի ապահովագրավճարի հաշվարկման համար կիրառվում են կարգավորիչ գործակիցները։

ԱՊՊԱ պայմանագրերի կարգավորիչ գործակիցներ (կիրառվում են տարեկան ապահովագրավճարի նկատմամբ)

Ապահովագրության ժամկետ Կարգավորիչ գործակից
11 ամսից մինչև 1 տարի 1
10 ամսից մինչև 11 ամիս ներառյալ 0.95
9 ամսից մինչև 10 ամիս ներառյալ 0.85
8 ամսից մինչև 9 ամիս ներառյալ 0.77
7 ամսից մինչև 8 ամիս ներառյալ 0.7
6 ամսից մինչև 7 ամիս ներառյալ 0.65
5 ամսից մինչև 6 ամիս ներառյալ 0.6
4 ամսից մինչև 5 ամիս ներառյալ 0.5
3 ամսից մինչև 4 ամիս ներառյալ 0.4
2 ամսից մինչև 3 ամիս ներառյալ 0.33
1 ամսից մինչև 2 ամիս ներառյալ 0.25
16 օրից մինչև 1 ամիս ներառյալ 0.2
11 օրից մինչև 15 օր ներառյալ 0.15
10 օր 0.1

ԱՊՊԱ ապահովագրավճարի տարաժամկետ վճարման հնարավորություն նախատեսված չէ։

ԱՊՊԱ պայմանագրի գինը կարող եք հաշվարկել մեր կայքում սեղմելով այստեղ։

Մենք պատրաստ ենք պատասխանել Ձեզ մոտ առաջացած հարցերին։ Ուղղակի զանգահարեք մեզ (012) 88 88 88 հեռախոսահամարով։