liga insurance

Agricultural

Page updated 21/05/2024 18:50

Գյուղատնտեսության ապահովագրության պիլոտային ծրագիրը հնարավորություն է ընձեռում գյուղացիական տնտեսություններին ապահովագրելու իրենց պտղատու այգիները, դաշտերը, հողատարածքները մի շարք բնական վտանգավոր երևույթներից:


Ապահովագրվող մշակաբույսեր

 • Խնձոր
 • Դեղձ
 • Սալոր
 • Հացահատիկ (աշնանացան և գարնանացան՝ ցորեն, գարի, վարսակ)
 • Կարտոֆիլ
 • Ձմերուկ
 • Սեխ
 • Բալ
 • Կեռաս

Ապահովագրական ռիսկեր


Գործող Պայմանների համաձայն, ապահովագրության պայմանագրով ապահովագրության ենթակա ռիսկերն են.

 • Կարկտահարություն, որը սովորաբար անձրևի և/կամ քամու հետ ուղեկցվող գնդաձև սառցե կտորների տեսքով մթնոլորտային տեղումներն է, որոնք կարող են ֆիզիկական վնաս հասցնել ծառերի և մշակաբույսերի հատվածների հյուսվածքներին՝ հանգեցնելով բերքատվության կրճատմանը։
 • Հրդեհ՝ անվերահսկելի բռնկում և այրում, որն առաջանում է բնական գործոնների պատճառով՝ ներառյալ բարձր ջերմաստիճանը, կայծակի հարվածը: Գործող Պայմանների համաձայն՝ հրդեհի ռիսկը վերաբերում է բողբոջների, ծաղիկների, պտուղների վնասմանը հրդեհի հետևանքով (ծուխ, մուր), ինչպես նաև հրդեհը մարելու միջոցառումների իրականացման ժամանակ ապահովագրված բերքին հասցված վնասին և չի վերաբերում որթատունկի և ծառերի վնասմանը։
 • Երաշտ, որը տեղումների արդյունավետ քանակի բացակայությունն է օդի բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում։

Կարևոր է․

Չնշված այլ գործոնների ազդեցության հետևանքով հասցված վնասը չի փոխհատուցվելու ապահովագրական ընկերության կողմից։


Գործողության տարածք

Ապահովագրությունը, կախված ռիսկերից և մշակաբույսերից, գործում է ՀՀ հետևյալ մարզերում․

 • «կարկտահարության և հրդեհ» ռիսկից դեղձի ապահովագրության դեպքում՝ Արմավիրի, Արարատի, Վայոց ձորի, Կոտայքի, Տավուշի, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Սյունիքի և Շիրակի մարզերում գտնվող հողատարածքների վրա
 • «կարկտահարություն» ռիսկիցխնձորի, սալորի, կարտոֆիլի, բալի, կեռասի ապահովագրության դեպքում՝ Արմավիրի, Արարատի, Վայոց ձորի, Կոտայքի, Տավուշի, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Սյունիքի և Շիրակի մարզերում գտնվող հողատարածքների վրա, իսկ ձմերուկի և սեխի ապահովագրության դեպքում՝ Արմավիրի, Արարատի և Արագածոտնի մարզերում գտնվող հողատարածքների վրա,
 • «երաշտ» ռիսկից հացահատիկի ապահովագրության դեպքում՝ Արմավիրի, Արարատի, Վայոց ձորի, Կոտայքի, Տավուշի, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Սյունիքի և Շիրակի մարզերում գտնվող չոռոգվող հողատարածքների վրա

Ապահովագրության պայմանագրի ձեռքբերումը


Գյուղատնտեսության ապահովագրության պայմանագիր ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է․

 1. Ներբեռնել և լրացնել ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՄՈՒՄԸ
 2. Լրացված և ստորագրված ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՄՈՒՄԸ ուղարկել agro@liga.am էլեկտրոոնային հասցեին
 3. Մենք կապ կհաստատենք Ձեզ հետ կարճ ժամանակահատվածում և կտեղեկացնենք հետագա կայլերի վերաբերյալ

Կարևոր է․

 • Մեկ կադաստրային վկայագրի կամ վարձակալության պայմանագրի ներքո գտնվող հողատարածքը պետք է ապահովագրվի ամբողջությամբ
 • Մեկ Պայմանագրով ապահովագրվում է մեկ հողատարածք
 • Յուրաքանչյուր հողատարածքի ապահովագրության համար սահմանված է ապահովագրական գումարի 20%-ի չափով չհատուցվող գումար

Ապահովագրության ժամկետներ


2024 թվականին բերքի համար ապահովագրության պայմանագիրը կարող է կնքվել հետևյալ ժամկետով.

Մշակաբույս Ռիսկ Պայմանագրի կնքման վերջնաժամկետ Պայմանագրի գործողության ժամկետ
Դեղձ կարկտահարություն և հրդեհ Մայիսի 31 Ապրիլի 1 - Հոկտեմբերի 10
Խնձոր կարկտահարություն Մայիսի 31 Մայիսի 1 - Հոկտեմբերի 10
Հացահատիկ (ցորեն/գարի/վարսակ) Աշնանացան
(չոռոգվող դաշտեր)
Երաշտ Մայիսի 31 Մայիսի 1 - Սեպտեմբերի 1
Հացահատիկ (ցորեն/գարի/վարսակ) Գարնանացան
(չոռոգվող դաշտեր)
Երաշտ Մայիսի 31 Մայիսի 1 - Հոկտեմբերի 1, Բայց ոչ ավելի շուտ, քան ծլելու շրջանը
Սալոր կարկտահարություն Մայիսի 31 Ապրիլի 1 - Սեպտեմբերի 1
Կարտոֆիլ միջին (միջին-վաղահաս, միջին-ուշահաս) ուշահաս կարկտահարություն Մայիսի 31 Ապրիլի 1 - Հոկտեմբերի 1, բայց ոչ ավելի շուտ, քան սածիլների առաջացման փուլը
Ձմերուկ կարկտահարություն Մայիսի 31 Մայիսի 1 - Հոկտեմբերի 1, բայց ոչ ավելի շուտ, քան ծլելու շրջան
Սեխ կարկտահարություն Մայիսի 31 Մայիսի 1 - Հոկտեմբերի 1, բայց ոչ ավելի շուտ, քան ծլելու շրջան
Բալ և կեռաս կարկտահարություն Մայիսի 31 Մայիսի 1 - Հուլիսի 1, բայց ոչ ավելի շուտ, քան պտղի սկզբնավորման և (կամ) ձևավորման փուլըԱպահովագրավճարի չափը և վճարումը


Ապահովագրավճարի չափը կախված է համայնքից, մշակաբույսից, ապահովագրվող ռիսկից/ռիսկերից:


Ապահովագրավճարի սակագների վերաբերյալ մանրամասները ներկայացված են Պայմանների Հավելված 2-ում։


Կարևոր է․

Ապահովագրավճարը մասամբ սուբսիդավորվում է պետության կողմից։ Մասնավորապես․

 • 50% սուբսիդիա դեղձի համար՝ «կարկտահարություն և հրդեհ» ռիսկի դեպքում,
 • 50% է սուբսիդիա խնձորի, սալորի, ձմերուկի, սեխի, կարտոֆիլի, բալի և կեռասի համար՝ «կարկտահարություն» ռիսկի դեպքում,
 • 60% «երաշտ» ռիսկի դեպքում հացահատիկի համար։

Գյուղատնտեսության ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 • Ապահովադրի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Հողամասի սեփականության վկայական, վարձակալության պայմանագիր կամ իրավական այլ փաստաթղթեր
 • Լրացրած ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՄՈՒՄ

Ուզու՞մ եք իմանալ ավելին:


Մենք ուրախ կլինենք պատմել Ձեզ գյուղատնտեսության ապահովագրության մասին և կօգնենք արագ ձևակերպել վկայագիրը:
Զանգահարե՛ք մեզ (012) 88 88 88 հեռախոսահամարով կամ գրե՛ք agro@liga.am հասցեին: